VNN Rack

VNN offline Rack
28,000,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Chuẩn không gian: 42U
 • Công suất điện: 6000W
 • Số lượng máy chủ: 24
 • IP Address: Không
 • Băng thông internet trong nước: Không
 • Băng thông internet quốc tế: Không
 • Lưu lượng thông tin: Không
 • Điện máy nổ dự phòng: Có
 • UPS: Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24
VNN Rack
41,500,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Chuẩn không gian: 42U
 • Công suất điện: 6000W
 • Số lượng máy chủ: 24
 • IP Address: 24
 • Băng thông internet trong nước: 100Mbps
 • Băng thông internet quốc tế: 10Mbps
 • Lưu lượng thông tin: Unlimited
 • Điện máy nổ dự phòng: Có
 • UPS: Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24