Cơ sở hạ tầng Data Center Tier 3 và các tầng còn lại
Cơ sở hạ tầng Data Center Tier 3 và các tầng còn lại

Tháng Mười 31, 2018

Một hệ thống bốn tầng cung cấp một phương tiện đơn giản và hiệu quả để xác định các cấu trúc liên kết thiết kế cơ sở hạ tầng trang web trung...

  xem tiếp
Làm thế nào để duy trì một trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn lành mạnh?
Làm thế nào để duy trì một trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn lành mạnh?

Tháng Mười 24, 2018

Trung tâm dữ liệu là một chủ đề nóng trong những ngày này. Đặc biệt là khi nói đến hiệu quả năng lượng và tối đa hóa năng lực trong trung...

  xem tiếp
10 thách thức lớn đối với trung tâm dữ liệu VNPT trong 2019 – 2021
10 thách thức lớn đối với trung tâm dữ liệu VNPT trong 2019 – 2021

Tháng Mười 21, 2018

Vòng đời của một trung tâm dữ liệu được đo lường trong nhiều thập kỷ, nhưng công nghệ bên trong đang thay đổi liên tục. Các trung tâm dữ liệu...

  xem tiếp