Tele Bronze

Tele Bronze
1,800,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Chuẩn không gian: 1U
 • Công suất điện: 300W
 • Lưu lượng thông tin: Không giới hạn
 • Băng thông trong nước: 50Mbps
 • Băng thông quốc tế: 4Mbps
 • Cổng cắm mạng: 100Mbps
 • Điện máy nổ dự phòng: Có
 • UPS: Có
 • IP address: 01 IP
 • Hỗ trợ kĩ thuật : 24/24
Tele Silver
2,500,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Không gian Rack: 1U
 • Công suất điện: 300W
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 6Mbps
 • Cổng cắm mạng: 100Mbps
 • Lưu lượng thông tin: Không giới hạn
 • Điện máy nổ dự phòng: Có
 • UPS: Có
 • IP address: 01 IP
 • Hỗ trợ kĩ thuật: 24/24
Tele Gold
3,700,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Không gian Rack: 1U
 • Công suất điện: 300W
 • Băng thông trong nước: 200Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Cổng cắm mạng: 1GB
 • Lưu lượng thông tin: Không giới hạn
 • Điện máy nổ dự phòng: Có
 • UPS: Có
 • IP address: 01 IP
 • Hỗ trợ kĩ thuật: 24/24
Tele Platinum
5,000,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Không gian Rack: 1U
 • Công suất điện: 300W
 • Băng thông trong nước: 300Mbps
 • Băng thông quốc tế: 15Mbps
 • Cổng cắm mạng: 1GB
 • Lưu lượng thông tin: Không giới hạn
 • Điện máy nổ dự phòng: Có
 • UPS: Có
 • IP address: 01 IP
 • Hỗ trợ kĩ thuật: 24/24
Tele Diamond
6,200,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Không gian Rack: 1U
 • Công suất điện: 300W
 • Băng thông trong nước: 400Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20Mbps
 • Cổng cắm mạng: 1GB
 • Lưu lượng thông tin: Không giới hạn
 • Điện máy nổ dự phòng: Có
 • UPS: Có
 • IP address: 01 IP
 • Hỗ trợ kĩ thuật: 24/24