Linux Hos1

Linux Hos1
40,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 1GB
 • Băng thông/ Tháng: 25GB
 • FTP Account/Database: 1
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 10
 • DirectAdmin Control: Có
 • Plesk Control: Có
Linux Hos2
80,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 2GB
 • Băng thông/ Tháng: 50GB
 • FTP Account/Database 2
 • Addon domain: 2
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 15
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Linux Hos3
120,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 3GB
 • Băng thông/ Tháng: 200GB
 • FTP Account/Database 5
 • Addon domain: 5
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 20
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Linux Hos4
150,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 4GB
 • Băng thông/ Tháng: 500GB
 • FTP Account/Database 8
 • Addon domain: 8
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 30
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Linux Hos5
250,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 5GB
 • Băng thông/ Tháng: 800GB
 • FTP Account/Database 10
 • Addon domain: 10
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 40
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Linux Hos6
400,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 8GB
 • Băng thông/ Tháng: 100GB
 • FTP Account/Database 15
 • Addon domain: 15
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 50
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Free Hos2
0 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 2GB
 • Băng thông/ Tháng: 50GB
 • FTP Account/Database 2
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 5
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Free Hos3
0 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 3GB
 • Băng thông/ Tháng: 80GB
 • FTP Account/Database 3
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 5
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Free Hos4
0 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 5GB
 • Băng thông/ Tháng: 100GB
 • FTP Account/Database 5
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 5
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Free Hos5
0 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 100GB
 • Băng thông/ Tháng: 500GB
 • FTP Account/Database 8
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 5
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Free Hos6
0 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 200GB
 • Băng thông/ Tháng: 1000GB
 • FTP Account/Database 10
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 5
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Free Hos1
0 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 1GB
 • Băng thông/ Tháng: 30GB
 • FTP Account/Database 1
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 5
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Reseller Hos1
400,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 10GB
 • Băng thông/ Tháng: 200GB
 • FTP Account/Database 25
 • Addon domain: 25
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 200
 • Plesk/ Windows Server 2008 R2 : Có
 • DirectAdmin/ CloudLinux 6.5: Có
Reseller Hos2
600,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 20GB
 • Băng thông/ Tháng: 300GB
 • FTP Account/Database 45
 • Addon domain: 45
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 300
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Reseller Hos3
800,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 40GB
 • Băng thông/ Tháng: 400GB
 • FTP Account/Database 55
 • Addon domain: 55
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 400
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Reseller Hos4
1,000,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 80GB
 • Băng thông/ Tháng: 500GB
 • FTP Account/Database 70
 • Addon domain: 70
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 500
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Reseller Hos5
1,200,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 120GB
 • Băng thông/ Tháng: 800GB
 • FTP Account/Database 80
 • Addon domain: 80
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 800
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Reseller Hos6
1,500,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 160GB
 • Băng thông/ Tháng: 1000GB
 • FTP Account/Database 100
 • Addon domain: 100
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 1000
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Win Hos1
40,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 1GB
 • Băng thông/ Tháng: 25GB
 • FTP Account/Database: 1
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 10
 • Plesk Control: Có
Win Hos2
80,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 2GB
 • Băng thông/ Tháng: 50GB
 • FTP Account/Database 2
 • Addon domain: 2
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 15
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Win Hos3
120,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 3GB
 • Băng thông/ Tháng: 200GB
 • FTP Account/Database 5
 • Addon domain: 5
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 20
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Win Hos4
150,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 4GB
 • Băng thông/ Tháng: 500GB
 • FTP Account/Database 8
 • Addon domain: 8
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 30
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Win Hos5
250,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 50B
 • Băng thông/ Tháng: 80GB
 • FTP Account/Database 10
 • Addon domain: 10
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 40
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
Win Hos6
400,000 đ/tháng
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 8GB
 • Băng thông/ Tháng: 1000GB
 • FTP Account/Database 15
 • Addon domain: 15
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 50
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có

Govnpt.com – Hosting hay còn gọi là Web Hosting hoặc Share Hosting là dịch vụ lưu trữ Website trên các hệ thống máy chủ lưu trữ Internet Hosting được xây dựng và đặt tại trung tâm dữ liệu của VNPT.

Hosting là nơi lưu trữ tất cả các dữ liệu của một trang Website; Các thông tin, nội dung, tư liệu và hình ảnh của quý khách hàng trên một máy chủ lưu trữ Internet Hosting, đồng thời Hosting cũng là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa Website với người sử dụng Internet.

Với dịch vụ lưu trữ web hosting tại VNPT, chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ:

–  Windows Hosting; CloudLinux Hosting dành cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu thuê gói dịch vụ lưu trữ webiste trực tiếp của VNPT.

–  Reseller Hosting dành cho các đại lý hoặc các cá nhân, doanh nghiệp phát triển dịch vụ website có nhu cầu sử dụng gói Hosting dung lượng lưu trữ lớn và có thể chia thành nhiều gói Hosting nhỏ hơn cung cấp cho khách hàng của mình.

Dịch vụ lưu trữ web hosting

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ Hosting, lưu trữ Website tại VNPT

– Web Hosting luôn là giải pháp phù hợp cho các cá nhân hoặc tổ chức, doanh nghiệp muốn thuê không gian lưu trữ cho một website giới thiệu, website bán hàng, website thương mại điện tử trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

– Hệ thống máy chủ lưu trữ Web Hosting và cung cấp dịch vụ lưu trữ Website cho khách hàng của VNPT được đầu tư gồm nhiều máy chủ chuyên dụng cấu hình cao, máy chủ chính hãng Dell, HP, IBM đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định Uptime 99,99% và an toàn dữ liệu.

– Khởi tạo cấp Hosting nhanh chóng, tăng giảm thông số kỹ thuật gói cước dịch vụ lưu trữ webiste theo yêu cầu linh hoạt, dễ dàng tạo bản sao và backup dữ liệu.

– Hỗ trợ đầy đủ các ngôn ngữ lập trình ASP, .NET, PHP, Java,… hỗ trợ đầy đủ các mã nguồn mở, CMS WordPress, Joomla, NukeViet…

– Hỗ trợ đầy đủ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MSSQL, mySQL,…

– Dễ dàng sử dụng với Control Panel License chuyên nghiệp như: cPanel/ DirectAdmin đối với Hosting Linux hoặc Plesk đối với Hosting Windows.

– Sử dụng công nghệ RAID 10 tốc độ tốt nhất, được sao lưu dữ liệu hàng tuần giúp phục hồi dữ liệu nhanh chóng khi có sự cố.

– Hệ thống máy chủ Hosting VNPT được kết nối internet lên đến hàng Gbps.

– Hệ thống máy chủ Hosting được đặt tại các Data center VNPT đạt chuẩn quốc tế Tier III và TIA-942;  chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001; tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin ISO27001.

– VNPT cam kết hỗ trợ dịch vụ 24/24h, thời gian xử lý và khắc phục các sự cố (nếu có) sẽ được hỗ trợ ngay lập tức.

– Cam kết hoàn lại tiền nếu dịch vụ không đúng cam kết chất lượng hoặc vi phạm hợp đồng.