Bổ sung thêm 500G HDD Email Server 1.000.000đ/ tháng