Bổ sung thêm 250G HDD Email Server 800.000đ/ tháng