Bổ sung thêm 100G HDD Email Server 500.000đ/ tháng