Linux vs Windows-Nên chọn hệ điều hành nào và tại sao?
Linux vs Windows-Nên chọn hệ điều hành nào và tại sao?

Linux hoặc windows nhiều lần đã tự hỏi mình câu hỏi tương tự. Hệ điều hành bạn chọn sẽ xác định cách máy chủ của bạn hoạt động. Sự khác biệt giữa hai máy chủ là khá rõ ràng, đặc biệt nếu bạn đang sử dụng máy chủ riêng ảo hoặc máy chủ chuyên dụng. Trong bài … Đọc tiếp Linux vs Windows-Nên chọn hệ điều hành nào và tại sao?